2015-02-05 20:51 #0 av: E love S

Använder ni hjälm när ni cyklar?
Och använde du hjälm när du var under 15? Vid vilken ålder slutade du med hjälm? Svara ärligt tack:)