Studier och utbildning

Fysik, hjälp!

2016-02-01 23:09 #0 av: Majaa12

Har gjort ett häfte till ett fysikprov på onsdag som skulle lämnas in idag men jag var inte i skolan. Får använda mig av både internet och böcker men jag hittar inget som är tillräckligt bra... Det är inte provet jag behöver hjälp med utan endast en fråga till häftet som jag ska läsa på. 

Frågan är vad som händer med vattnet när man sänker ner ett föremål, (ett litet typ 2x2 cm) i vatten. Vad som händer med vikten, varför vattnet stiger, hur mycket vatten som stiger i förhållande till föremålets storlek. Behöver ha med newton och hur mycket vatten som stiger väger. 

Finns det någon bra sida att läsa eller kan någon hjälpa till att sammanfatta lite? Glad

Mvh Maja  

Medarbetare på Guldhamster iFokus 

  

Anmäl
2016-02-01 23:16 #1 av: Tant Grön

Du kan väl googla på Arkimedes princip.

Anmäl
2016-02-01 23:20 #2 av: Inkanyezi

Hela grejen är Arkimedes princip.

Om du sänker ner ett föremål som flyter, så betyder det att föremålet har lägre täthet än vattnet. Ett föremål på 2x2x2 cm kan tränga undan åtta kubikcentimeter vatten om man sänker ner det helt. Om det väger minst lika mycket som åtta kubikcentimeter vatten, kommer det inte att flyta, men är det lättare flyter det, och flyter det är det inte helt nersänkt, så det tränger i så fall undan bara så mycket vatten som det själv väger.

Men vi tänker oss ett tungt föremål som sjunker. Med åtta kubikcentimeters volym tränger det undan åtta kubikcentimeter vatten. I ett öppet kärl som inte är helt fullt, kommer vattennivån att stiga precis lika mycket som om du hade fyllt på åtta kubikcentimeter vatten.

Om föremålet har volymen åtta kubikcentimeter men bara väger fyra gram, kommer det bara att sjunka ner till hälften i vattnet och tränga undan fyra kubikcentimeter vatten - vattennivån stiger lika mycket som om du hade fyllt på fyra kubikcentimeter. Och föremålet kommer att flyta med hälften över ytan.

En liter vatten väger ett kilogram, dvs 1000 g. En liter är en kubikdecimeter, dvs 10x10x10 cm3, eller ettusen kubikcentimeter. Varje kubikcentimeter vatten väger ett gram.

Anmäl
2016-02-01 23:27 #3 av: Majaa12

#2 Tack! Men jag måste ha med newton. Är 1 ml vatten 0,01 N? Så om föremålet tränger undan 5 ml är det 0,05 N? Om föremålet väger 50 g tränger väl inte det undan 50 g vatten, det beror väl på volymen på föremålet? 

Mvh Maja  

Medarbetare på Guldhamster iFokus 

  

Anmäl
2016-02-01 23:51 #4 av: Inkanyezi

Då måste du fundera över storheterna här. Det är enkelt att konvertera mellan N och g, så länge man förutsätter att grammet är gravitationskraften på en kubikcentimeter vatten. Det är ju motkraften till den gravitationskraften som driver upp det lättare föremålet, så att det flyter, och det är samma kraft som får vätskenivån att stiga trots gravitationen.

Om du är noga så är det en massa decimaler, men en newton motsvarar tyngden av ungefär (knappt) 102 gram.

Och alldeles riktigt så beror det på volymen hur mycket det kan tränga undan, och massan avgör om det kommer att flyta eller sjunka. Om det flyter, så tränger det undan precis samma mängd vatten som svarar mot dess egen vikt.

Anmäl
2016-02-02 10:53 #5 av: Majaa12

#4 Räknar 1 N som 100 g. Så om man sänker ner ett föremål som tränger undan 10 ml vatten, är det 0,1 N sålänge föremålet sjunker? 

Mvh Maja  

Medarbetare på Guldhamster iFokus 

  

Anmäl
2016-02-02 12:28 #6 av: [Nirvana-music]

Tur det finns intelligenta "varelser" på detta forumet! jag är då inte till någon nytta :-)

Lycka till.

Anmäl
2016-02-02 15:40 #7 av: Inkanyezi

#5 Det kan vara bra att hålla isär begreppen inom fysik, eftersom det ibland är nödvändigt att skilja dem åt. N, newton, är en enhet för kraft, medan g är en enhet för vikt (massa). Antalet newton är inte helt direkt knutet till massa, utan kraften beror på jordens dragningskraft på föremålet. Vid havsnivå är den enligt tabellen för omvandling mellan newton och gram. Det man anger i newton är alltså hur stor kraft som verkar mellan massan (gram) och jorden.

Och också det undanträngda vattnet har en massa, som vi uttrycker i gram, men vi kan också uttrycka den i ml eller liter. Eftersom man har använt vatten som måttet för kilogram, är överensstämmelsen stor mellan vattnets volym och vikt, även om volymen för en viss mängd ändrar sig med temperaturen. En liter vatten vid tjugofem grader celsius väger ett kilo.

Så det är inte korrekt att använda newton (N) för mängden vatten, men den uppåtdrivande kraften från vattnet på det flytande föremålet kan uttryckas i newton, och den är så klart direkt relaterad till den undanträngda volymen.

Massan påverkas av en kraft, och den påverkar också andra massor. Hur stor kraften från jordens dragningskraft är ändrar sig med höjden över havet. Högre position ger mindre kraft. Två föremål, vilka som helst, påverkar varandra i förhållande till deras respektive massa, så föremålet påverkar jorden precis lika mycket som jorden påverkar föremålet. 

Jag hoppas att jag inte har virrat till det för mycket, eftersom min avsikt mer är att försöka hjälpa dig att tänka dig in i problemet.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.