2016-03-29 23:32 #0 av: Kneko

Systertråd till raka-benen-tråden! Skämtar

(Andra metoder, vaxning, epilator osv räknas också)
Följdfråga för diskussion: Har du någon gång känt press för att raka dig under armarna? Isåfall hur? Har det varit du själv som pressat dig eller utomstående? Frågan är ställd till alla personer, oavsett kön eller könsidentitet.