2016-05-26 15:25 #0 av: vendelay

Vad har du för erfarenhet av BRIS? Om du inte har någon egen erfarenhet är det också okej att välja "annat" och skriva om vad t.ex. en kompis berättat om sin kontakt med BRIS.

Bra erfarenhet kan t.ex. vara att ni känt er vänligt bemötta, att ni känner att de har lyssnat och tagit er på allvar och liknande positiva känslor.
Dålig erfarenhet kan t.ex. vara att ni känt er förminskade av dem, att de bemött er på ett otrevligt/ohjälpsamt/fördomsfullt sätt och liknande negativa känslor.