2019-05-13 12:01 #0 av: eirwen

Hej! Vi är tre socionomstudenter som håller på med en B-uppsats som vi letar deltagare till. Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer ta reda på vilka strategier unga kvinnor i åldrarna 18-21 tillämpar för att hantera kroppsidealen från sociala medier. Intervjun kommer att spelas in och det är endast vi tre studenter som kommer att lyssna på dom för att sedan kunna analysera materialet. Du kommer att vara helt anonym i uppsatsen förutom ålder och att du identifierar dig som kvinna. 

Du ska:

-vara mellan 18-21år 

-kunna träffas för en intervju under Maj månad (vi träffas helst, men en telefonintervju går också)

-identifiera dig som kvinna

- bo i Stockholm

Skriv ett PM till mig om du är intresserad!